You are currently viewing ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง PVC mesh sheet
ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง

ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง PVC mesh sheet

ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง ที่ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ใช้ในการกันฝุ่นและสิ่งของต่างๆ โดยมักนำมาใช้ในงานก่อสร้างเป็นหลัก มีลักษณะเป็นแผ่นผ้าที่มีโครงสร้างเป็นตาข่าย ซึ่งทำมาจากเส้นใยพลาสติก PVC ที่ถูกตัดและเชื่อมรวมกันเป็นชิ้นใหญ่เพื่อให้เกิดคุณสมบัติในการควบคุมฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ ได้ดี

PVC mesh sheet มักถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น:

  1. การใช้เป็นที่กันฝุ่น: ใช้เพื่อควบคุมฝุ่น ที่อาจสะสมอยู่ในอากาศ ซึ่งช่วยลดฝุ่นเข้าสู่พื้นที่การทำงาน
  2. การป้องกันอากาศ: เหมาะสำหรับการใช้ในสถานที่ที่ต้องการป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรืออากาศจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่
  3. การควบคุมแสงแดด: ผ้าใบกันฝุ่น PVC mesh sheet ยังสามารถใช้เป็นวัสดุป้องกันแสงแดดหรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความสว่างได้
  4. การใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง: บางครั้งใช้เป็นวัสดุในการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการป้องกันฝุ่นหรือสร้างความเป็นส่วนตัว

ผ้าใบกันฝุ่น PVC mesh sheet มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และมีความสามารถในการระบายน้ำและละอองอากาศออกได้ดี

หากสนใจในสินค้าและบริการของเรา คลิก

Facebook